beëdigd tolk en vertaler pools

  • Voor al uw documenten van gemeentelijke uittreksels tot medische verklaringen en notariële akten.
  • Gediplomeerd tolk in strafzaken met dienstverlening aan justitie en politie.
  • Beëdigd door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch op 9 oktober 2002.
  • Ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers van het Ministerie van Justitie onder het nummer Rbtv 1962.

tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego

  • Tłumaczę wszystkie Państwa dokumenty począwszy od odpisów z gminnych rejestrów ewidencji ludności i stanu cywilnego poprzez zaświadczenia lekarskie a kończywszy na aktach notarialnych.
  • Jestem dyplomowanym tłumaczem sądowym wyspecjalizowanym w prawie karnym i z tego tytułu świadczę usługi wszystkim organom sprawiedliwości.
  • Przysięgę złożyłam przed sądem w ’s-Hertogenbosch w dniu 9 października 2002 roku.
  • Zostałam ujęta na niderlandzkiej liście tłumaczy przysięgłych podlegającej niderlandzkiemu Ministerstwu Sprawiedliwości pod numerem Rbtv 1962.